Archives

  • -

circulaire economie

G&W Brink zorgt ervoor dat grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen. Allereststoffen worden opnieuw ingezet.


  • -

mens en maatschappij

Onze medewerkers werken in een veilige, gezonde werkomgeving met alle ruimte voor hun professionele en persoonlijke ontplooiing.


  • -

Denken aan het milieu

G&W Brink werkt kritisch bij elk proces met het oog voor het milieu. Nieuwe duurzame ontwikkelingen passen wij direct toe binnen ons bedrijf.