Duurzaamheid

Streven naar duurzaamheid komt bij G&W Brink op verschillende manieren tot uiting.

G&W Brink houdt rekening met het milieu

G&W Brink  werkt kritisch bij elk proces met het oog voor het milieu. Bij nieuwe duurzame ontwikkelingen kijken wij direct hoe we die binnen ons bedrijf in kunnen zetten.

G&W Brink houdt rekening met de circulaire economie

G&W Brink zorgt ervoor dat grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen. Allereststoffen worden opnieuw ingezet. Metaal bijvoorbeeld is daar een goed voorbeeld van omdat het zich uitstekend laat recyclen.

G&W Brink denkt aan mens en de maatschappij

Wij voelen ons betrokken als werkgever, dus werken onze medewerkers in een veilige, gezonde werkomgeving en alle ruimte voor hun verdere professionele en persoonlijke ontplooiing.