Alles over metaal

Metaal wordt ingezameld door het plaatsen van containers bij diverse bedrijven. Alle materialen worden op onze locatie in Emmen gesorteerd op metaalsoort en vervolgens geknipt. Brink beschikt over één van de grootste knipscharen in Noord-Nederland. Na het knippen wordt het materiaal als secundaire grondstof gereed gemaakt voor vervoer naar Amsterdam, waar het per schip wordt getransporteerd naar het buitenland. Daar wordt het metaal hergebruikt. Niets gaat dus verloren! Op deze manier helpt G&W Brink mee aan een duurzame economie.

Ferro of Non-Ferro?

Lever uw schroot in bij G&W Brink of laat het door ons ophalen. We verwerken vrijwel alle metalen, waarbij we onderscheid maken tussen ferro en non-ferro. Een bewuste keuze, gezien de economische waarde van beide groepen. Terwijl de waarde van ferro voortkomt uit kwantiteit, verloopt de waardebepaling voor non-ferro op basis van kwaliteit. Hoe eerder de metaalbranche rekening houdt met dat onderscheid, hoe hoger de economische waarde van beide soorten metaal. Dus begint die eerste sortering bij ons, op onze locaties in Tilburg en Best.

Ferro

Ferrometalen zijn die materialen (doorgaans legeringen) waarbij ijzer het voornaamste bestanddeel vormt. Vandaar de naam ferro: ijzer heet in het Latijns ferrum. Een van de meest gangbare ferrometalen is staal, dat grotendeels uit ijzer bestaat. Ferrometalen zijn onder te verdelen in licht en zwaar ijzer, balkijzer en plaatstaal, maar gietijzer en ijzerdraaisels vallen ook onder de ferrometalen.

Op grond van hun magnetische eigenschappen worden kobalt, nikkel en gadolinium tevens tot de ferrometalen gerekend. Alle overige metalen worden tot de non-ferrometalen gerekend.

Als groep vertegenwoordigen de ferrometalen een belangrijke economische factor. Dit niet zozeer vanwege hun zeldzaamheid: het is juist hun wijdverspreid voorkomen dat aanleiding geeft tot een groot aantal (technische) toepassingen. De economische waarde wordt bij de ferrometalen door de kwantiteit bepaald. Bij non-ferrometalen wordt de waarde juist bepaald door de kwaliteit.

Bij recycling is het onderscheid tussen ferrometalen en non-ferrometalen belangrijk.

Non-Ferro

Een non-ferrometaal is een metaal dat geen ijzer bevat of waarin de legeringen, ijzer niet als hoofdbestanddeel hebben (bijvoorbeeld koper, lood, aluminium, zink, brons en messing). Ook witmetalen behoren tot de non-ferro metalen. Koper, messing en brons zijn non-ferrometalen. Net als aluminium, zink, lood en roestvaststaal (RVS). Ook deze metalen kunt u inleveren bij G&W Brink.

Recycling van oude electronica

Voorbeelden zijn o.a. oude computers, huishoudelijke apparaten of  telecomapparatuur. Deze artikelen bevatten oude metalen.

G&W Brink recyclet oude elektronica op een verantwoorde en duurzame manier. Desgewenst kunnen we u een vernietigingscertificaat geven, wat handig kan zijn wanneer u wilt aantonen dat u pc’s met daarop vertrouwelijke informatie daadwerkelijk heeft laten vernietigen.

In ons acceptatiebeleid leest u welke materialen en producten u wel en niet kunt inleveren.